Στάδια στον Καρκίνο του Μαστού

Στάδια στον Καρκίνο του Μαστού

Στάδια καρκίνου του μαστού; Διαφέρει ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος των καρκινικών κυττάρων, την έκταση της εξάπλωσης στους λεμφαδένες και το αν δίνουν μετάσταση στα γύρω όργανα και ιστούς. Τα πέντε στάδια και τα υποστάδια αυτών των σταδίων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξάπλωση του καρκίνου και καθοδηγούν τους γιατρούς στο σχέδιο θεραπείας.

Στάδιο 0

Τα κύτταρα που σχηματίζονται στους γαλακτοφόρους πόρους δεν έχουν εξαπλωθεί ακόμη στον λιπώδη ιστό, στους λεμφαδένες ή σε άλλους ιστούς και όργανα σε αυτό το στάδιο. Τα μεγέθη των όγκων είναι πολύ μικρά σε αυτό το στάδιο, που είναι το πιο πρώιμο στάδιο του καρκίνου του μαστού.

στάδιο 1

Σε αυτό το στάδιο, τα κύτταρα που δεν φτάνουν στους λεμφαδένες και στα γύρω όργανα είναι μικρότερα από 2 cm.

Στάδιο 2Α

Σε αυτό το στάδιο, τα κύτταρα μπορούν να εξαπλωθούν στους λεμφαδένες ανάλογα με το μέγεθός τους. Ο όγκος, που έχει διαστάσεις μεταξύ 2 cm και 5 cm, δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή στους περιβάλλοντες ιστούς και όργανα. Από την άλλη, σε αυτό το στάδιο, σε όγκους μικρότερους από 2 εκατοστά, μπορεί να παρατηρηθεί πολύ μικρή εξάπλωση στους λεμφαδένες.

Στάδιο 2Β

Σε αυτό το στάδιο, αν και ο όγκος, που έχει μέγεθος μεταξύ 2 cm και 5 cm, έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, δεν έχει φτάσει σε μακρινά όργανα και ιστούς. Από την άλλη, η μάζα μεγαλύτερη από 5 cm παραμένει μόνο στο θωρακικό τοίχωμα χωρίς να εξαπλωθεί στους λεμφαδένες.

Στάδιο 3Α

Αν και η μάζα, η οποία έχει μέγεθος περίπου 5 cm, δεν εξαπλώνεται στους περιβάλλοντες ιστούς, εξαπλώνεται στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Από την άλλη πλευρά, κύτταρα μεγαλύτερα από 5 cm μπορεί να εξαπλωθούν στους λεμφαδένες ακόμα κι αν δεν εμπλέκουν το θωρακικό τοίχωμα.

Στάδιο 3D

Σε αυτό το στάδιο, τα κύτταρα εξαπλώνονται στους λεμφαδένες γύρω από τη μασχάλη και τα πλευρά ή στο θωρακικό τοίχωμα και στον ιστό. Τα καρκινικά κύτταρα ποικίλλουν σε μέγεθος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στάδιο 3Γ

Καρκινικά κύτταρα διαφόρων μεγεθών εξαπλώνονται στους λεμφαδένες πάνω από την κλείδα ή γύρω από το θώρακα και στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Με αυτή την έννοια, καρκινικά κύτταρα βρίσκονται σε πολλούς λεμφαδένες γύρω από το στήθος.

Στάδιο-4

Ο καρκίνος του μαστού έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα.

Κλείνω ραντεβού