Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Η χειρουργική επέμβαση είναι η πρώτη επιλογή σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού. Η θέση του όγκου, το μέγεθός του, ο κίνδυνος υποτροπής και οι επιθυμίες του ασθενούς είναι σημαντικά για την επιλογή του χειρουργείου.

Στο παρελθόν, η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού και όλων των μασχαλιαίων λεμφαδένων ήταν η μόνη επιλογή. Σήμερα, με τη χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού, αντί για ολόκληρο τον μαστό, αφαιρείται μόνο ο ιστός του όγκου μαζί με τον περιβάλλοντα φυσιολογικό ιστό του μαστού σε κατάλληλες περιπτώσεις. Αυτό ονομάζεται ογκεκτομή (εκτεταμένη μαζική εκτομή = τεταρτοτεκτομή).

Γενικά εφαρμόζεται σε όγκους με κατάλληλη αναλογία όγκου/μαστού και σε ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία μετά την επέμβαση.

Η μαστεκτομή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν η χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού δεν είναι κατάλληλη. Εάν ο καρκίνος του μαστού έχει κληρονομικό χαρακτήρα σε ορισμένους από τους ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού σε στενούς συγγενείς και σε ασθενείς με μεταλλάξεις BRCA, μπορεί να γίνει μαστεκτομή σε μαστό χωρίς νόσο για λόγους μείωσης του κινδύνου και προστασίας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΟΥ): Χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση του οργάνου που χάθηκε λόγω ασθένειας. Χάρη στις νέες εξελίξεις στην ιατρική, οι χειρουργοί μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ένα στήθος από τον ίδιο τον ιστό του ασθενούς ή από μια πρόθεση, που μοιάζει πολύ με το φυσικό στήθος. Η θεραπευτική ομάδα περιλαμβάνει επίσης ειδικούς πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής.

Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Ο καρκίνος του μαστού εξαπλώνεται συχνότερα στους λεμφαδένες της μασχάλης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η «Τεχνική Βιοψίας Λεμφαδένων Φρουρού», η οποία είναι η μέθοδος αφαίρεσης των λεμφαδένων που είναι πιο πιθανό να έχουν μόνο καρκινικά κύτταρα.

Σε αυτή την τεχνική, ραδιενεργό υλικό ή/και μπλε χρωστική εγχέεται στον μαστό όπου βρίσκεται ο όγκος πριν από το χειρουργείο. Πριν από την επέμβαση, η πιθανή θέση του φρουρού παρατηρείται με λεμφοσπινθηρογράφημα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφαιρείται ο ανιχνευτής ραδιενεργού υλικού που ονομάζεται γάμμα με τη βοήθεια ενός οργάνου ή/και ακολουθώντας τα μπλε βαμμένα κανάλια ή/και ο βαμμένος με μπλε λεμφαδένας ή οι αδένες (λεμφαδένας φρουρός) αφαιρούνται και αποστέλλονται σε παθολογία για εξέταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Εάν η προσβολή του φρουρού λεμφαδένα είναι θετική, αφαιρούνται όλοι οι λεμφαδένες στη μασχάλη. Εάν διαπιστωθεί αρνητικό, αφήνεται με αυτόν τον τρόπο και δεν αφαιρούνται οι λεμφαδένες που θεωρείται ότι είναι καθαροί. Με αυτόν τον τρόπο, παρενέργειες όπως λεμφοίδημα, περιορισμός των κινήσεων του ώμου ή μούδιασμα στο χέρι είναι πολύ λιγότερο συχνές σε ασθενείς που έχουν μόνο βιοψία φρουρού λεμφαδένα.

Κλείνω ραντεβού