,

Οι παθήσεις του μαστού και ο καρκίνος του μαστού αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό πρόβλημα υγείας στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και επιλογές έχουν επιταχυνθεί. Ήμουν στο Εθνικό Συνέδριο Παθήσεων Μαστού που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 18 Σεπτεμβρίου για να συζητήσω αυτά τα θέματα λεπτομερώς και να μοιραστώ τις τρέχουσες εξελίξεις με τους συναδέλφους μας.